Om Namnofobi Fortsätt

Namnofobi

I Sverige finns det namn som är RÄTT och namn som är FEL. Forskning visar att människor med fel namn diskrimineras och behandlas sämre än människor med rätt namn. Har du rätt eller fel namn? Testa ditt namn och protestera mot namnofobin.

Vad heter du?

Namnofobi

Hej
Har du någon gång känt dig diskriminerad grund av ditt namn?

Ja
Nej